Apie autorių

RŪTILIS ALGIRDAS SLAVĖNAS

Tapytojas. Abstraktusis ekspresionistas, lietuvių koloristinės tapybos atstovas. Baigė Vilniaus dailės akademiją. Nuo 2003 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys, suteiktas Meno kūrėjo statusas. Apdovanotas garbės diplomu pirmoje internetinėje šiuolaikinio meno bienalėje ARTOTEQUE 2008-2009, Londonas. Ilgametis Kauno technologijos universiteto Tapybos studijos vadovas (iki 2007 m.). 2019 m. Lietuvos dailininkų sąjungos konferencijoje išrinktas Lietuvos dailininkų sąjungos garbės teismo nariu ir Lietuvos dailininkų sąjungos garbės teismo narių išrinktas šio teismo pirmininku. 2020 m. Lietuvos dailininkų sąjungos rinkiminėje konferencijoje išrinktas Lietuvos dailininkų sąjungos garbės teismo nariu ir Lietuvos dailininkų sąjungos garbės teismo narių išrinktas šio teismo pirmininku.  R. A. Slavėnas taip pat turi teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius  įgytus Mykolo Romerio universitete bei inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją ir atsargos leitenanto laipsnį įgytą Kauno politechnikos institute. Už tarnybą suteiktas kapitono laipsnis, paskirta pareigūnų ir karių valstybinė pensija.

Painter. Abstract expressionist, representative of Lithuanian color painting. Graduated from Vilnius Academy of Arts. Since 2003 Member of the Lithuanian Artists’ Union, granted the status of an Artist. Awarded an honorary diploma at the first online biennial of contemporary art ARTOTEQUE 2008-2009, London. Long-term head of the Painting Studio of Kaunas University of Technology (until 2007). 2019 At the conference of the Lithuanian Artists’ Union, he was elected a member of the Lithuanian Artists’ Union Honorary Court and elected by the members of the Lithuanian Artists’ Union Honorary Court as the chairman of this court. 2020 At the election conference of the Lithuanian Artists’ Union he was elected a member of the Lithuanian Artists’ Union Honorary Court and elected by the members of the Lithuanian Artists’ Union Honorary Court as the chairman of this court. R. A. Slavėnas also holds a Bachelor of Law and a Master of Law degree from Mykolas Romeris University, as well as a mechanical engineer qualification and reserve lieutenant degree from the Kaunas Polytechnic Institute. For his service, he was awarded the rank of captain, and a state pension for officers and soldiers was awarded. 

Meno kritikas, prof. habil. dr. Algis Uždavinys “Literatūroje ir mene” apie Rūtilį Algirdą Slavėną:

R. Slavėnas, kaip ištikimas lietuviškojo ekspresionizmo mokyklos atstovas, profesionalumu nenusileidžiantis jos korifėjams, didžiausią dėmesį skiria kompozicijų spalvinei plastikai ir ritmui, šitaip mėgindamas perteikti “muzikinius” sielos akordus, virstančius materialių vibracijų srautu. Tai, kas XVIII a. klasicistui sukeltų pasibaisėjimą, čia tampa gerbtinu dalyku. Svarbiausia – anaiptol ne suvokti atvirą ar užšifruotą būties siužetą (kurio dažniausiai nėra), o tiesiog mėgautis abstrakčiais kintančios tėkmės sąskambiais. Nepaisant grubių spontaniškos raiškos pavidalų, bylojančių apie menininko vidinį temperamentą, spalvų deriniai iš tiesų yra gan subtilūs. Atsisakydamas tiesmukos tikrovės reprezentacijos, autorius neatsisako poteksčių ir aliuzijų. Jo darbuose juntama tendencija dvasinę patirtį išreikšti miglotais simboliais, dažnai neįgyjančiais pažodinio konkretumo. Dailininkas neneigia medžiaginio pasaulio, bet jį transformuoja, paversdamas savotišku miražu, kuriame visiems elementams tenka vienas vaidmuo – sukurti tokią pavidalų konfigūraciją, kuri patenkintų nuolat kintančius vidinio subjekto poreikius. Šis vidinis subjektas yra nepasotinamas: jam reikia vis naujų ir naujų netikėtų derinių, kuriuos kontempliuodamas galėtų jaustis tikru visatos režisieriumi, kuriančiu gyvą estetinių dėmenų mozaiką.

Straipsniai, kūriniai leidiniuose:

Kultūros aktualijos. 2002, 4 (27). Viršelyje R. Slavėnas . Kiemas. 2002, kartonas, aliejus, 65 x 70.
Jedzinskienė, Danutė. Kūryba- kaip gyvenimo būdas// Kultūros aktualijos. 2005, 1 (42).
Uždavinys, Algis. Gyvybinga tradicija // Literatūra ir menas. 2003-03-21, nr. 2942.
2008. Kaunas šiapus tapybos: katalogas. Galerija „Meno parkas“, Kaunas, Lietuva.
MIRAŽAI. Mykolo Romerio universiteto bendruomenės kūrybos knyga. – Vilnius: MRU Leidybos centras, 2010, p. 55-56.
Mažrimienė, Vida, sud., KAUNO DAILĖ: REALIJOS EN FACE. – Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2011, p. 146-147.
Andrijauskas, Antanas, sud., RYTAI- VAKARAI: KOMPARATYVISTINĖS STUDIJOS XI. KULTŪRŲ SĄVEIKOS. – Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011, p. 501.
Žukauskienė, Odeta; Gaižutytė – Filipavičienė, Žilvinė, sud., ALGIS UŽDAVINYS KŪRYBINĖ VAIZDUOTĖ: DAILĖS KRITIKA IR PUBLICISTIKA. – Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2013, p. 107- 108.

Personalinės parodos:

1989 m. Personalinė tapybos paroda, Kauno menininkų namai.
1989 m. Personalinė tapybos paroda, Marijampolės fotogalerija.
2002 m. Tapybos darbų paroda, Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras, Vilnius.
2003 m. Personalinė tapybos paroda, Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, Vilnius.
2009 m. Tapybos darbų paroda, Mykolo Romerio universitetas, Vilnius.
2009 m. Tapybos darbų paroda, Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras, Vilnius.
2012 m. Tapybos darbų paroda, Mykolo Romerio universitetas, Vilnius.
2014 m. Tapybos darbų paroda, Lietuvos Advokatūra, Vilnius.
2015 m. Tapybos paroda Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje, Kaunas.
2017 m. Tapybos paroda Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje, Kaunas.
2019 m. Tapybos paroda Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje, Kaunas.
2021 m. Tapybos paroda Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje, Kaunas.
2022 m. Tapybos paroda Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje, Kaunas.
2022 m. Tapybos paroda advokatės A. B. Rekštienės kontoroje. Kaunas.

Grupinės parodos:

1988 m. „Vieno paveikslo“ paroda, Kauno menininkų namai.
1990-1994 m. „Kauno dailininkų vaizduojamosios dailės parodos“, Kauno paveikslų galerija.
1998 m. „LR VRM tardymo tarnybai-35“, LR VRM kultūros ir sporto rūmai, Vilnius.
1999-2009 m. kasmetinės parodos „Geriausias metų kūrinys“, Kauno paveikslų galerija.
2002-2004 m. Kasmetinės parodos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai pažymėti, Kauno apskrities biblioteka.
2003 m.Stojančiųjų į LDS paroda, galerija „Arka“, Vilnius.
2004 m. „Tapyba šiandien“, galerija „Meno parkas“, Kaunas.
2004 m. „Peizažas šiuolaikinėje lietuvių tapyboje“, Baroti galerija, Klaipėda.
2008 „Kaunas šiapus tapybos“, galerija Meno parkas, Kaunas.
2008 „ARTOTEQUE 2008-2009“, pirmoji internetinė šiuolaikinio meno bienalė, Londonas.
2008 m. „Sandūros ir atradimai“, Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus.
Internetinė šiuolaikinio meno bienalė ARTOTEQUE 2008-2009, Londonas.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 m. „Geriausio kūrinio paroda“, Kauno Paveikslų galerija.
2017 m. „Liaudies meno inspiracijos“. Kauno Paveikslų galerija.
2017 m. „Meniškoji mantijos pusė”. Advokatų meninės kūrybos darbų paroda, skirta Advokatūros savaitei paminėti. Alytaus miesto teatro Didžioji galerija.